Enskilt avlopp

 

För att du ska kunna göra en bra kostnadskalkyl av din blivande bostad så krävs det att du har god kännedom om avloppet. Detta säger en del om hur mycket det påverkar din fastighet.

En icke godkänd avloppsanläggning måste åtgärdas

Ett avlopp som inte är godkänt behöver åtgärdas omgående. Därför behöver du veta vilka tillstånd som finns på avloppet och när detta tillståndet gavs. Har ditt avlopp tillräcklig kapacitet för kommande belastning? Finns det ritningar och serviceavtal och vad är driftkostnaden per år?

Enskilt avlopp – du som ägare är ansvarig

Som fastighetsägare står du som ansvarig för att avloppsanläggningen är driftsäker och godkänd och har alla tillstånd som erfordras.

Vatten och avlopp hänger ihop

När vi pumpar upp vatten från enskild brunn så är det grundvatten. När vi sedan släpper ut vattnet så är det viktigt att det renas från näring och bakterier innan det släpps ut i naturen igen. Risken är annars att både du och dina grannar kan få skador på ert dricksvatten. Vi utför kommunala VA-arbeten året runt.

enskilt avlopp – hur kan vi hjälpa dig?

Vi kan hjälpa dig hela vägen från anmälan av enskilt avlopp till anläggning och färdigställning och vi har alla kunskap och behörighet samt maskiner som behövs för att utföra arbetet korrekt och riktigt. Vi tar gärna fram referenser om du vill veta mer om hur vi löst tidigare projekt eller läs våra kundreferenser på vår webbplats.