Gjuta betong

 

Innan du kan bygga vidare så behövs flera gånger en gjuten betongplatta. Vi kan bistå dig med allt från förarbete och sprängning till myndighetskontakt. De som är oss behjälpliga är specialiserade.

Gjuta betongplatta – förberedelser

Innan gjutningen av betongplattan kan ske så behöver projektet förberedas väl. Man behöver säkerställa att armering och kantelement och betong finns till hands. Beroende på om huset ska byggas i trä eller betong eller vara ett eller flera plan avgör vidare linjelasterna. Dvs. hur stor belastningen blir kN/kvm. Vi hjälper dig hela vägen med dessa moment.

Gjuta betongplatta – grundundersökning

Vid gjutning av betongplatta och nybyggnation så behöver man säkerställa markförhållandena. Dvs. kontrolla radon, grundvattenförhållande samt bärighet i marken. Vid svårare markförhållanden kan man behöva bygga en kompensationsgrundläggning och utföra pålning för att säkerställa betongplattan.  Pris på offerter baseras på normalförhållanden för mark och grundvatten. Visar det sig att man behöver gräva djupare och även använda mer dräneringsmaterial så blir även priset högre. Därför är det alltid bra att utföra en grundlig markundersökning innan.

Gjutning av betongplatta – vi hjälper dig hela vägen

När du anlitar oss för gjutning av betongplattan så får du hela vår expertis och maskinpark till förfogande och vi utför alla förberedelser som behövs gällande kommunkontakt, maskiner, material och betongbil. Vi säkerställer att utsättning av husgrunden blir korrekt och att det blir godkänt vid slutkontroll från kommunen. Oavsett tomt och husgrund så kan vi bistå dig med schaktning, sprängning och övrigt markarbete. Vi kan även bistå dig med att omfördela jordmassorna inom din tomt. Så önskar du hjälp med gjutning av betongplatta så är du välkommen att kontakta oss så vi hjälpa dig vidare.