Stenspräckning

 

Vi utför stenspräckning ovan jord och har i våra uppdrag allt mellan förberedelse för nya husgrunder till att bereda väg för VA men även för anläggning av exempelvis pool. Vi har även möjlighet att kunna erbjuda schaktning av de stenmassor som uppstår.

Stenspräckning på beprövad metod

Vi utför stenspräckning på beprövad metod och tillgodoser alla kriterier vad det gäller dokumentation, planering samt miljökrav. Vid stenspräckning expanderar vanligtvis berget och vi har tillgång till schaktmaskiner för att kunna schakta bort stenmassorna så att det blir så smidigt som möjligt för dig som kund.

Stenspräckning – hur kan vi hjälpa dig?

Om du är i behov av stenspräckning samt önskar hjälp med lastning och skrotning så kan vi bistå dig hela vägen oavsett om du önskar hjälp med stenspräckning till villagrund eller för tillbyggnad av befintlig fastighet eller för vatten och avlopp.