Trädgårdsskötsel

 

Våra medarbetare kan bistå trädgårdsskötsel och ta hand om allt mellan gräsklippning och häckklippning till både gödsling och kalkning. Vi kan rensa bort både sly och rensa i rabatter och har även möjlighet att bistå med detta schemamässigt under året om så önskas.

Trädgårdsskötsel – plantering

Vi kan bistå dig med plantering och utsättning av både växter och blommor. Allt från att plantera nya träd och häckar till att sköta om rabatter under en barkmarksperiod.Vi kan även frakta bort ris med egen kranbil om du så önskar.

Trädgårdsskötsel – vardaglig skötsel

Vi har möjlighet att schemalägga både gräsklippning, uppsamling av löv, rensning av rabatter och även snöröjning. Dessa tjänster lämpar sig både för företag som har växter och natur kopplat till företagsfastigheten. Det berör även fastighetsägare. Det finns även privatpersoner som önskar denna typen av tjänster då de av en eller annan anledning är bortresta och behöver tillsyn av trädgården. Synergieffekten är samtidigt att fastigheten ser mer bebodd ut vilket minskar attraktionskraften för inbrott något.

Trädgårdsskötsel – kan vi hjälpa dig?

Om du är i behov av trädgårdsskötsel till en eller flera av dina fastigheter eller tomter så är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig gärna vidare.